Předprodejní prověrka (Vendor´s due diligence)

Účelem předprodejní prověrky (tzv. Vendor’s due diligence) je potvrzení předpokladů, ověření stavu a kondice prodávané společnosti včetně identifikace a vyhodnocení rizik, která by s transakcí mohla být spojena, a zvýšení důvěryhodnosti prodávajícího. 

V této fázi je možné odstranit a napravit mnoho nedostatků, které v důsledku vedou ke slevě z kupní ceny nebo k ukončení procesu poté, co byly zjištěny kupujícím.

Předprodejní prověrka je důležitá i z právního hlediska, kdy ustanovení § 1728, odst. 2 NOZ stanovuje, že: „při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“

Případné porušení informační povinnosti tak může být považováno za porušení předsmluvní odpovědnosti, což může investorovi v souladu s ustanovením § 2910 NOZ zakládat právo na náhradu škody.

Po provedení předprodejní prověrky vám vypracujeme zprávu, která shrnuje hlavní nálezy a doporučení týkající se klíčových aspektů zamýšlené transakce.

Poznámka na závěr:

I přes výše uvedené skutečnosti však bývá tato prověrka ze strany prodávajícího často podceňována či přeskakována, což je škoda.

 

Jiří Dvořák     autor: Jiří Dvořák

Copyright © 2021 Parite PRO s.r.o.    Úvodní stránka    +420 739 804 396    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    AGENTura Weboo
Copyright © 2021 Parite PRO s.r.o.
Úvodní stránka
 +420 739 804 396
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

AGENTura Weboo

Spřátelené projekty: Prodávámefirmy.cz