Jak majitelům firem pomáháme?

 

Prodej společnosti je důvěrnou záležitostí. Prodávající se často chtějí vyhnout publicitě i po dokončení prodeje.

U níže uvedených obchodních případů nám smluvní podmínky neumožňují zveřejnit zde jméno firmy. Uvádíme tedy pouze základní informace o transakcích, na kterých jsme pracovali.

Obchodní firma

méně jak 15 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +530 mil. Kč

Cenový požadavek majitele: neuvedeno 

Realizovaná transakce: neuvedeno

Podrobnosti obchodu

Majitelé společnosti se na nás obrátil s žádostí o poradenství při prodeji firmy. Hlavní náplní naší práce bylo nalezení strategického investora, vyjednání podmínek transakce a příprava převodní dokumentace.

Závěr: Společnost byla pro kupujícího zajímavou investiční příležitostí. Oba aktivní společníci i nadále působí ve společnosti za podmínek dohodnutých s investorem.

Výrobní firma

68 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +500 mil. Kč

Cenový požadavek majitele: 100 mil. Kč  

Realizovaná transakce: 92 mil. Kč + dlouhodobý pronájem areálu

Podrobnosti obchodu

Majitelé se rozhodli prodat svoji společnost v době, kdy byla na vrcholu. Po několika kolech jednání s investory bylo zřejmé, že cena výrobního areálu zatěžuje výslednou kupní cenu. Nemovitý majetek jsme proto odštěpili do nově založené společnosti a po převedení 100 % podílů na výrobní společnosti došlo k uzavření dlouhodobého pronájmu s opcí. Prodávající se také smluvně zavázali ke spolupráci po dobu 3 let.  

Závěr: Odštěpení části společnosti je efektivní způsob převodu majetku. Následným prodejem podílů na nové společnosti je možné získat další příjmy (při splnění časového testu osvobozené od daně z příjmu). Je ale třeba vždy zvážit, zda se odštěpení vyplatí, neboť i tento proces s sebou nese náklady (projekt, znalecké ocenění, notářský zápis atd.).

Výrobní firma

8 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +30 mil. Kč

Cenový požadavek majitele: 21 mil. Kč 

Realizovaná transakce: 21 mil. Kč

Podrobnosti obchodu

Majitel společnosti se na nás obrátil s žádostí o zastupování jeho firmy při jednání se zájemcem o koupi. Součástí naší práce bylo vyjednání kupní ceny a podmínek transakce, příprava podkladů pro vnitřní prověrky a následná negociace smluvní dokumentace.

Závěr: Společnost byla pro kupujícího zajímavou investiční příležitostí, kterou rozšířil svoje portfolio výrobků a služeb v oboru blízkému jeho podnikatelské činnosti.

Výrobní firma

17 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +190 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 27 mil. Kč
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 30 mil. Kč

Realizovaná transakce: 24 mil. Kč + dlouhodobý pronájem výrobního areálu
Podrobnosti obchodu

Majitel společnosti se rozhodl k odchodu do předčasného důchodu a nabídl svůj obchodní podíl k prodeji. Protože společnost vyrábí kvalitní výrobky, má dlouhodobě dobré jméno a diverzifikované portfolio odběratelů, projevilo o koupi firmy zájem několik velkých konkurentů z oboru. Po vyhodnocení nabídek a provedení nezbytných úkonů došlo k úspěšnému prodeji části společnosti a uzavření dlouhodobého pronájmu výrobního areálu. Původní majitel se dohodl na spolupráci s novým vlastníkem, jehož dalším záměrem je navýšení produkce a zajištění exportu.

Závěr: Rozhodujícím faktorem při prodeji byl kvalitní a vysoce konkurenční sortiment výrobků a dlouhodobě budované kontakty majitele.

Firma z oboru stavebnictví

47 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +700 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 95 mil. Kč 
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 75 mil. Kč

Realizovaná transakce: 80 mil. Kč
Podrobnosti obchodu

Management společnosti se na nás obrátil se záměrem odkoupení společnosti (MBO) od stávajících vlastníků. Orientační hodnota firmy byla stanovena na základě analýzy ekonomických výsledků, stavu majetku, možných rizik, potenciálu firmy a oboru. Vypracovali jsme Indikativní nabídku, kterou následně zájemci předložili majitelům. Nabízená cena byla akceptována a byla domluvena úhrada kupní ceny ve splátkách.

Závěr: Z pohledu rentability byl záměr odkoupit společnost diskutabilní a požadavek vlastníka se jevil jako značně nadhodnocený. Management byl ale plně obeznámen s chodem společnosti a aktiva byla z větší části tvořena nemovitým majetkem. Po dokončení transakce byla provedena restrukturalizace, byla odprodána část majetku a vlastníci zajistili dostatečné množství rentabilních zakázek.

Výrobní firma

43 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +200 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 55 mil. Kč

Realizovaná transakce: 55 mil. Kč
Podrobnosti obchodu

Majitelé společnosti se rozhodli převést svoje podíly na stávající manažery podniku. Našim úkolem bylo zajistit oboustranně akceptovatelné podmínky pro obě strany transakce a současně minimalizovat rizika spojená s postupným převodem podílů.

Závěr: Manažerský tým byl plně obeznámen s chodem společnosti. Svojí další činností zajistil dostatečné zdroje pro postupné vyplácení bývalých majitelů.

Výrobní firma

23 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +150 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 18 mil. Kč 
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 12 mil. Kč

Realizovaná transakce: 10,5 mil. Kč + podíl na zisku
Podrobnosti obchodu

Stávající majitel se na nás obrátil se žádostí o konzultaci v době, kdy se cítil být dlouholetým podnikáním unaven a následník nejevil zájem o převzetí firmy. Společnost podnikala v pronajatých prostorách a vlastnila pouze výrobní technologie, know-how a dlouhodobě budovanou síť odběratelů. Náš odhad hodnoty firmy vycházel z dosažených ekonomických výsledků za poslední roky a také z faktu, že většina obchodních partnerů je navázána přímo na osobu majitele. Pozitivním faktorem byl sortiment společnosti, který je upotřebitelný v různých průmyslových odvětvích. Majitel po vyhodnocení situace souhlasil s nabízenou kupní cenou a současně se s novým vlastníkem dohodl na dlouhodobé spolupráci vč. benefitů a podílu na zisku.

Závěr: Společnost byla zajímavou investiční příležitostí z důvodu atraktivnosti nabízeného sortimentu a díky potenciálu růstu.

Firma z oboru telekomunikací

8 zaměstnanců
obrat za poslední 3 roky +25 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 5 mil. Kč
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 5,5 mil. Kč

Realizovaná transakce: 6,5 mil. Kč
Podrobnosti obchodu

Majitel se na nás obrátil se záměrem prodeje společnosti, protože po jeho odchodu do penze nebyl nikdo, kdo by firmu převzal. Společnost dlouhodobě nevytvářela zisk, což bylo způsobeno strukturou zakázek a nízkou marží. Silnou stránkou firmy byla vysoká odbornost zaměstnanců, kteří dovedli zakázku realizovat „od A do Z“, dlouhodobě dobré jméno mezi dodavateli a odběrateli a vysoký kredit majitele mezi odbornou veřejností. Vhodně zvolenou prodejní strategií, a za nezbytné součinnosti majitele, bylo dosaženo výsledku, který překonal původní požadavky majitele téměř o 30 %.

Závěr: Společnost působila v zajímavém oboru, měla dostatek zkušeností a kvalitní pracovníky. I přes svou ztrátovost našla zájemce, který zajistí rentabilní zakázky a efektivně využije stávající potenciál.

Reálně posoudíme možnosti naší budoucí spolupráce a při přípravě i realizaci se budeme řídit pevně danými zásadami.

Joomla SEF URLs by Artio
Copyright © 2021 Parite PRO s.r.o.    Úvodní stránka    +420 739 804 396    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    AGENTura Weboo
Copyright © 2021 Parite PRO s.r.o.
Úvodní stránka
 +420 739 804 396
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

AGENTura Weboo